Rozhovor o významu mimořádné energie přicházející na Zemi 21.12.2012

25. října 2012 v 10:39 | Lucka |  Názory na poznatky jiných


Dostal se ke mně velmi zajímavý rozhovor a ráda bych se s Tebou podělila o některé poznatky z něj vyplývající. Článek nebyl nikterak pozměněn, červené vsuvky jsou mými názory na to všechno. Rozhodně doporučuji rozhovor přečíst - a nakonec i připojit se k této meditaci alespoň na dálku. Nemusíme si nechat diktovat ostatními, co a jak. Už ne. Ta doba končí, nyní máme (ano, vždy jsme měli, ale teď nám to konečně dochází) vše - skutečně VŠE - ve svých rukou. A je na každém z nás, jak s tou svou osobní zodpovědností naloží.
Nastává ráj, jsi na něj připraven?
Hodně štěstí na Tvé cestě! Lucka


Rozhovor s PCH (Petrem Chobotem) o významu mimořádné energie přicházející na Zemi 21.12.2012

26. 07. 12
Rozhodl jsi se uspořádat velkou meditaci dne 21.12.2012. Proč právě tento den?

Toto datum je magické. Symbolizuje předěl mezi starým světem, který odchází a zcela novým světem, který se před námi vynořuje. Poprvé jsem si uvědomil vyjímečnost tohoto data asi před 15ti lety, když jsem se v Mexiku setkal s jedním z indiánských znalců symbolického obrázkového jazyka nahuatl. Tento potomek Mayů byl schopen "přečíst mi" z jednoho z kamenných kruhů starobylý odkaz svých předků, který souvisel s tímto datem. Mayové ve skutečnosti nepředpověděli zničení světa, ale jeho radikální proměnu. Myslím, že naprosto klíčová je informace starých Mayů o tom, že po tomto datu SESTOUPÍ NA ZEM VLÁDCOVÉ HVÉZD. Je zajímavé, že právě tato informace, která se váže k naší blízké budoucnosti, se do povědomí širší veřejnosti prakticky nedostala. Kolektivní vědomí lidstva je zaplavováno apokalyptickými scénáři konce světa, které ovšem s původním poselstvím Mayů nemají vůbec nic společného. Rok 2012 znamenal pro staré Maye jakýsi zlom, konec starého a začátek nového, ale ne žádnou totální katastrofu. A naprosto stejně se k tomuto období staví také současní andští šamani, s nimiž jsem v kontaktu. Považují tento rok a několik následujících let za tak zvané období PACHACUTI, čili období "převratu". Andští šamani tvrdí, že dne 21.12. 2012 Zemí prostoupí obrovský oblak jakési vzácné energie kosmického původu. Tato energie je vyvrhována z galaktického středu a šamani ji označují jako "kosmickou yachay", čili energii zhmotňující naše přání a záměry. Pokud se člověk dostane do kontaktu s touto energií, dokáže realizovat tisíckrát snadněji své myšlenky. A právě to je důvodem konání této meditace.

Lucka: Ano. Sice jsem měla vždy trošku výhrady k vázání se na určité datum, neboť budoucnost je vždy o konání v přítomnosti a o tom, jak moc nakonec zvítězí kolektivní vědomí, aby "k něčemu většímu" mohlo vůbec dojít a vše je o potenciálu "něco" dělat tady a teď, ale vzhledem k tomu, kolik pozornosti se k tomuto datu upíná, je jisté, že lidé v tento čas budou daleko více otevřenější a "zvnitřněnější", a to právě kvůli tomu - co od tohoto dne očekávají. Byla spousta proroctví, spousta se jich vyplnila, ač jsme si toho třeba nevšimli - a zaznamenali toto jen někteří "osvícenější" či "zasvěcenější", nebo jak to říci srozumitelně, ale nikdy nebudila takovou obrovskou pozornost. Myslím tedy "moderní" dějiny, kdy se spousta lidí odvrátila od sebe - od Boha v sobě, k vnějšku, ke "kouzlu okolností", kdy zapomněla na svou skutečnou moc. Možná bude spousta strachu, očekávání, paniky, ale věřím tomu, že převáží radost nad změnou. Je to největší reforma, kterou v tomto období můžeme zažít. Já za sebe si to hodlám maximálně užít a skutečně se těším na vše, co přijde. A nezapomínám to oslavovat již nyní.

Cílem této vyjímečné meditace je tedy to, aby si každý její účastník splnil své přání?

V zásadě ano. Tato meditace bude rozdělena na dvě části. V té první pročistí každý účastník sebe sama, svou bytost, své biopole. Zbaví svůj život vědomě všeho, co ho snad omezovalo nebo mu zabraňovalo rozvinout jeho schopnosti a žít tak, jak on chce. Myslím, že jsme jako bytosti dozráli do stádia, kdy už je nám jasné, že nemá smysl dál trpět. A to jak individuálně, tak kolektivně. Využijeme tuto mimořádnou příležitost k hloubkovému vyčištění biopole. Právě v našem biopoli se nacházejí energetické kořeny všech našich nemocí a neduhů, ale také neúspěchů v našem životě a příčiny omezujících životních podmínek. Meditaci tedy započneme mocným čištěním, kdy nasměrujeme vlny té vzácné kosmické energie tak, aby nás rychle zbavily všech nečistot a zátěží, které jsme v sobě mohli nosit i celé roky, nebo doslova celé životy. Člověk se musí umět rozhodnout ukončit své utrpení. Myslím, že toto datum je vhodná příležitost k takovému zásadnímu rozhodnutí. Meditace bude pokračovat aktivizací vnitřních, dosud skrytých schopností každého z účastníků. Musíme si uvědomit, že jasnovidnost, nebo léčitelské schopnosti jsou něco zcela přirozeného, něco čím disponuje každý z nás. Je pouze nutné umět nastartovat proces aktivizace těchto přirozených, ale spících schopností. Datum 21.12.2012 lze chápat jako symbolické zakončení "věku slepoty" a začátek zcela nové éry, pro kterou bude zásadní právě prudký rozvoj našeho mimosmyslového vnímání, schopnosti vědomě se odpoutávat od fyzického těla a silou vůle pracovat s hmotou.

Lucka: Přijde mi to všechno ohromně známe, známější než svět bolesti, ve kterém se nacházíme. Je to návrat domů, ke skutečným hodnotám, k manifestaci svých myšlenek a plnění přání svých i pomoc kolektivu. Co Tě právě teď trápí nejvíc ze všeho? Je to finanční situace? Je to zdravotní stav? Jsou to vztahy s nejbližšími? Představ si na chviličku, že bys toto mohl právě teď změnit. Jen se zamyslel nad tím, co chceš, jak to má po novu vypadat - a rázem by taková realita nastala. Je to umění přesunovat se v multidimenzionalitě - využít svých kvantových schopností pro ovlivnění budoucnosti (jak jsem psala v článku zde: http://energielasky.blog.cz/1210/navod-na-splneni-vsech-prani ). Jen si to představ všechno tady a teď. A teď si představ, že je to SKUTEČNĚ MOŽNÉ. Možná tomu ještě nevěříš, ale už jen tím, že čteš tento text, tomu Tvé podvědomí věřit chce a Ty se této možnosti otevíráš. Je to však o Tvé svobodě a práci na sobě. Zkus na chvilku snít, ať si mozek protestuje, jak chce...

Dostanou účastníci meditace příležitost zhmotnit si také nějaké své osobní lidské přání?

Rozhodně. Uskutečníme v rámci této meditace prastaré andské cvičení, využívající zvýšené aktivity energetického centra v solaru, kdy obrovské množství přijímané energie skrze solar umožní splnění jednoho čistě individuálního přání. Během této meditace se ovšem také rozvine schopnost daleko snáze realizovat v budoucnu libovolná přání a záměry. Osobně jsem přesvědčen, že tato meditace skutečně změní zásadně život každému, kdo se jí zúčastní.

Lucka: Hodlám energie z této meditace využít zcela a předat část své Lásky i světu a ukotvit zcela Lásku v sobě, bez ní není skutečných záměrů, jen iluze toho, co brzy zmizí. Je jen na Tobě, jestli se připojíš také a třeba to jen zkusíš. Možná budeš příjemně překvapen, co se stane...

Cílem této meditace je pokud vím změnit také svět. Je to tak?

Ano, v druhé části meditace by se všichni účastníci měli pokusit vytvořit velmi silnou myšlenkovou formu budoucnosti, která by byla pro lidskou rasu ideální. Andští šamani tvrdí, že oblak enerie, která bude prostupovat 21.12.2012 Zemí, nám umožní daleko snáze realizovat naše záměry a veškerá naše přání. Takže bychom to měli zkusit.

Lucka: Jakými slovy vyjádřit, co cítím, když toto čtu? Je to jako mít klíč, obrovský klíč k pomoci Matičce Zemi. Do zámku byl již zasunut. Dlouhou dobu jsem trpěla smutkem, že "prostě nemohu" zrealizovat své nejhlubší sny, své plány, uskutečnit svůj záměr, který jsem si dala, a to je jakkoli pomoci tomuto světu. Tato nezměrná touha mě svírala odmalička a já propadala hlubokým beznadějím, že nedokážu nic ve své malosti a vyděděnosti, toliké odlišnosti od společnosti a jejích zvláštních pravidel (ne)fungování. Nedokázala jsem hnout s tím klíčem. Nyní jsou nás stovky, snad tisíce. Snadno můžeme tím klíčem pohnout a skutečně otevřít uzamčené dveře Novému Světu, světu takovému, po kterém v hloubi duše touží všichni - život v míru, v symbióze se vším a všemi - i těmi neviditelnými entitami, co jsou nám neustále po boku, život v toleranci, ve zdraví a neskonalé radosti z toho, že můžeme Být. Nepřestanu děkovat Bohu, že mohu žít v této době revolučních změn.

A jak by měla naše ideální budoucnost vypadat?

V prvé řadě bychom si ji měli představit jako věk, kdy již neničíme planetu Zemi. Někteří lidé argumentují tím, že existence naší civilizace je nemožná bez rozsáhlé těžby surovin a fosilních paliv - především bez těžby ropy - a bez dalších zásahů do přírody této planety, jako je stavění dálnic atd. Přesný opak je ale pravdou. Naše civilizace nemá vůbec žádnou šanci na přežití, pokud budeme dál těžit ropu a drancovat a kontaminovat povrch Země. Používáme technologie, které dávno nepotřebujeme a které jsou vyloženě ničivé. Spalování fosilních paliv je naprosto nevhodná forma získávání energie pro chod naší civilizace. Nepotřebujeme ropu již 100 let. Již před 100 lety sestrojil Nicola Tesla aparát na získávání neomezeného množství energie přímo ze základního fyzikálního pole bytí, jemuž lze říkat "nulové pole", nebo ne příliš přesně "vákuum". Existují nezvratné důkazy, že již na počátku 20tého století jsme měli k dispozici automobily, které mohly jezdit jednoduše stále - jediným limitem bylo jejich opotřebení. Tyto automobily jezdily na svou dobu neuvěřitelnou rychlostí a ví se, že nepotřebovaly skutečně naprosto žádný vnější zdroj energie. Aparát přibližně o velikosti krabičky od mýdla je neomezeně zásobil energií z nulového pole. Toto je fakt, žádná fantazie. Neuvěřitelné je, že se jistým kruhům podařilo vytlačit tento převratný objev skoro úplně z povědomí celého lidstva.

Takže záměrem této kolektivní meditace bude umožnit odtajnění skrývaných alternativních zdrojů energie?

Záměrem bude pomoci se lidstvu přetransformovat v kolektiv bytostí žijících důstojným způsobem. To je hlavní záměr. Utajování pro nás výhodných zdrojů energie nepředstavitelně brzdí naši evoluci a způsobuje obrovské utrpení planetě Zemi. Někteří lidé se naivně domnívají, že naším problémem je překotný vývoj technologií. Ale tak to vůbec není. Užíváme velice zastaralé technologie a právě to je náš hlavní problém. Pokud civilizace na nějaké planetě dosáhne určitého stupně rozvoje a pokud nějaká rasa dosáhne také určitého početního množství, musí začít používat tomu adekvátní technologie. Tyto technologie jsou universální. Jakýkoliv vědec ve vesmíru si je může "stáhnout" do svého vědomí z informačních polí, která prostupují celým bytím. Pro naši civilizaci byly "připraveny" technologie nového typu už někdy v roce 1912. Od 50tých let jsme měli mít volně k dispozici přístroje na odrušování gravitace. To znamená, že jsme nemuseli na povrchu Země postavit jedinou dálnici. Přibližně od 60tých let jsme měli mít k dispozici plavidla schopná teleportace. Pokud bychom využili těchto nám nabídnutých technologických možností, naše civilizace by vypadala naprosto jinak. Především bychom nelikvidovali naši planetu.

Lucka: K tomuto nemám, co dodat. Jen mi trošku zvlhly oči. Matičko, nenecháme Tě (i nás) v tom...

Myslíš si, že síla meditace stačí na to, aby tyto technologie byly odtajněny?

Naše mysl je to nejsilnější, co je. Dá se říci, že veškerá realita je jen tvárný sen. Rozhodující je vždy postoj vědomí a jeho záměry. Celý vesmír existuje uvnitř vědomí jako představa. Tedy na co zaměříme svoji vůli, to projde nějakou změnou. Šamani tvrdí, že energie, která poprvé ve velkém množství prostoupí Zemí 21.12.2012 nám umožní měnit realitu daleko efektivněji. Takže to prostě bude nutné zkusit.

Lucka: Ano, ano, ano :-)

Ovšem to znamená, že i síla záměru těch lidí, kteří se snaží před námi alternativní technologie ukrývat bude zesílena?

Tito lidé dnes už dobře ví, že nadešel konec jejich nadvlády nad lidstvem. Mohou kolem sebe mládit pěstmi a kopat, ale oni sami musí vědět, že jim to už nepomůže. Existuje celá řada stínových skupin, které si po desetiletí - a snad i po staletí - mohly hrát na neviditelné vládce lidstva. Ale nyní se mění radikálně situace v celé Sluneční soustavě a ve vesmíru. Mění se uspořádání energetických polí, jejich hustota a rozestavění energetických těžišť v jemných světech. Ke změně lidstva jednoduše musí dojít. Samozřejmě existuje řada až "dojemně podlých" snah tento proces zvrátit - Země je záměrně kontaminována, aby došlo ke snížení jejích vibrací, jsou snahy rozdmýchat války pro odvedení lidské pozornosti, jsou snahy vyvolat uměle hlubokou ekonomickou krizi, existuje plán snížení mentálního a duchovního potenciálu Evropy demografickým rozředěním za pomoci masivních vln přistěhovalců atd. Všechny tyto snahy jsou však předem naštěstí odsouzeny k nezdaru. Právě Evropa bude hrát v celém procesu naprosto klíčovou roli. Proto je nutné území Čech a celé Evropě dodat během plánované meditace zcela novou sílu.

Čím je Evropa tak mimořádná?

Evropa je jednoznačně jediné území na této planetě, kde již převládly duchovně energetické vzorce vzájemného respektu, úcty a ochrany života nad starými, starověkými vzorci násilí a netolerance. Žádné jiné území na této planetě není připraveno stát se mostem mezi Zemí a mimozemskými civilizacemi. Evropa je na tuto roli tajně připravována a já pevně věřím, že svůj zásadní evoluční úkol splní. Proto je nutné nechat ji prostoupit silným polem ochranné energie, aby mohla jednat v nadcházejícím dějinném období zcela samostatně. Je třeba si uvědomit, že velmi rozsáhlá území jsou nyní na Zemi doslova pod přímou kontrolou démonických sil. Pokud necháme tato území působit na Evropu a manipulovat jí, nikdy nedojde k odtajnění jak alternativních zdrojů čisté energie, tak k odtajnění mimozemských aktivit na Zemi.

Jsou lidé vůbec připraveni na odtajnění něčeho takového jako je přítomnost mimozemšťanů?

Evropané rozhodně. A mají naprosté právo se s mimozemšťany setkat a diskutovat s nimi, začít používat opravdu kosmické technologie a dále netrpět. Nemáme povinnost sdílet život ve starověkém pekle hlouposti s lidmi, kteří se civilizovaného života v prostředí vzájemné úcty bojí. Máme naopak povinnost stát se pro tyto lidi vzorem a umožnit jim téhož stupně dříve nebo později dosáhnout. Evropa se už zbavila náboženství v jeho starověké a středověké podobě a prodělala tak náročný společenský vývoj, že v současné době její obyvatelé nejsou zdaleka tak snadno manipulovatelní jako populace na celém zbytku planety. To je fakt, který musí být zřejmý každému, kdo jen trochu sleduje dění na současné Zemi. Na to není třeba být jasnovidný. Pokud ovšem máte schopnost vnímat kvalitu energetických polí, pak je to pro vás ještě tisíckrát zřetelnější.

Lucka: Bráškové a Sestřičky, Rodino má milovaná, vítejte na Nové Zemi!

Jak by mělo k odhalení mimozemské přítomnosti dojít?

Jsem v kontaktu s armádními experty, kteří sledují mimozemské aktivity na Zemi už desítky let. Stačilo by, kdyby tito lidé v masmédiích zveřejnili jednu setinu svých materiálů - a změní to během hodiny celé lidstvo.

Lucka: Možná lidem se změnou kolektivního vědomí jen "něco dojde". Možná uvidí "něco víc". Možná to nebudou chápat, ale uvnitř sebe budou vědět. Připrav se, že dojde k "zvláštním jevům", které mozek nebude umět pochopit. Už se to děje, už se o tom i mluví. Slyšel jsi o odhalování dávných civilizací? O skutečné funkci pyramid? Co Ti říká Tvůj selský rozum, když se podíváš na vývoj společnosti - technologií v posledních sto letech? Nemusíš pátrat po vnějších zdrojích, v sobě víš všechno. Těš se na naše kamarády a přivítej je s otevřenou náručí. Fakt nekoušou :-). A ti, co "kousali", už sem přístup nemají, neboť v tomto světě definitivně zvítězila Láska.

Jak myslíš budou reagovat na toto odhalení věřící?

Náboženství nepředstavuje žádný problém. Náboženství přece tvoří lidé. Problém je vždy jen v člověku. Každé náboženství si můžeme představit jako akvárium, které je naplňováno lidskou energií všech jeho vyznavačů. Může být naplněno křišťálově čirou lahodnou vodou a může být naplněno smrdutou temnou kapalinou. Mnoho času jsem v dobách mládí strávil v islámských zemích. Poznal jsem Islám jako náboženství absolutní lásky v komunitách sůfijských mystiků, kteří v sobě rozvíjeli schopnost vědomě opouštět tělo, léčit na dálku a telepaticky komunikovat s "kosmickými anděli". A poznal jsem Islám jako tu nejhorší zbraň pekel když jsem například byl svědkem toho, jak "hrdinní bojovníci" se snažili rozstřílet konvoj převážející školní děti. A stejné je to s jakýmkoliv jiným náboženstvím. V Rusku jsem se přátelil s pravoslavnými mnichy, kteří léčili pouhým dotykem a nacházeli se v nefalšovaném hlubokém spojení se skutečným Bohem. A vím o pravoslavných ruských "patriarších", kteří jsou čistokrevnými mafiány, nebo agenty tajných služeb a kteří díky hlouposti a naivitě lidí, jimiž sami pohrdají, nakradli pro sebe miliardy dolarů a způsobili mnoho zla. Takže neexistuje náboženský problém, pouze problém lidský. Pokud budou lidé rozvíjet své přirozené vnitřní schopnosti, budou dobří a připravení na kontakt s mimozemšťany bez ohledu na to, v jaké kultuře byli vychováni a jakým jazykem byli naučeni mluvit. Evropané prošli tak těžkými lekcemi, že jsou připraveni přijmout nový způsob vnímání světa a sebe. Na této planetě nesmí převážit starověká patriarchální zavylost nad vzorcem vzájemné úcty a úcty k životu jako k jevu. Kolektivní meditace 21.12.2012 by právě tomuto měla napomoci.

Musí člověk, který se účastní takovéto meditace mít zkušenosti s meditací?

Ne, ale samozřejmě alespoň nějaká předchozí zkušenost s meditací jakéhokoliv typu se mu bude hodit. Každý se během této meditace patrně ponoří do změněného stavu vědomí, zažije určitou odpoutanost od pocitu tíže a "běžného života". A to už proto, že v místě bude vytvořeno velmi silné energetické pole. Celá akce je pečlivě plánována - jak průběh meditace, stupňování jejího účinku a pomoc každému meditujícímu, tak i zajištění toho, aby se každý účastník dostal "co nejdál", aby se co nejvíce spojil s energií, která bude k dispozici. Život každého, kdo se takto napojí na silné energetické pole vytvořené během této meditace, by se měl výrazně změnit k lepšímu - v mnoha ohledech. Ne náhodně je vybráno i místo meditace. V těsné blízkosti kongresového centra na Vyšehradě se nachází velmi silné energetické ohnisko, v němž se kříží zemské siločáry. Domnívám se, že to pomůže akumulovat v průběhu meditace životadárnou energii, kterou dne 21.12.2012 budeme mít v nebývalé míře k dispozici.


Lucka závěrem: Jestli jsi dočetl až jsem, gratuluji. Jsi připraven. Možná ještě všemu nevěříš a ledasčemu se směješ, ale Tvůj vnitřek ví víc a vše k Tobě přijde ve správný čas. Zažila jsem to vícekrát. Není krásnější chvíle na světě, než pocit uvědomění si a získání zpět své skutečné moci. Moci, která už není založena na manipulaci ostatních (a ostatními) a vzájemné interakci a třískání negativních energií, ale na ovládnutí všeho v sobě na základě Lásky k sobě samému, k druhým lidem, k Matičce Přírodě a Stvoření. Bůh je v nás. Je načase ho vyzvat ke spolupráci. Děkuji za možnost přečtení si tohoto rozhovoru a děkuji za uspořádání této meditace a děkuji, že se jí smím zúčastnit.
Krásný den a spoustu splněných přání!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama