Manuál k léčení – obecný postup

8. října 2012 v 8:30 | Lucka |  HarmonizaceManuál k léčení - obecný postupK čištění čaker - a vůbec ke všemu léčení využívám vyšších sil, které se s Tebou spojí a odstraní, vyčistí a zharmonizují čakry tak, jak si přeješ. To je to nejdůležitější. Přát si být vyléčen a odstranit všechny shluky negativních energií, které Ti blokují čakry. Co jsou to vlastně ty čakry - takové jakoby trychtýře nebo víry, jaké znáš na vodě, a ty rotují. Jsou velké cca 10 cm, přirovnávám k dlani, to většinou sedí. Samozřejmě jdou dál a dál od těla, ale tím takté slábnou. Trychtýře od druhé do šesté čakry jsou zepředu i zezadu těla - páteře, první čakra je trychtýř, co Tě spojuje se Zemí, uzemňuje a nechává Tě být "hmotným" v tomto "hmotném" světě, spojuje se s naší nultou čakrou, která je v Zemi a dosahuje až k zemskému jádru - slunci "dole". Sedmá čakra (a ještě další - až do třinácti) je trychtýř, co Tě naopak spojuje se svým "vyšším já", jde nahoru, k "Bohu". Když se to takto vezme, každý člověk je vlastně sloupcem energií, který spojuje Zem a nebe - vesmír, také sluce v Zemi a Slunce na obloze. Užitečné cvičení je "propojování Sluncí" - tedy jádra a Slunce - kdy se stáváme sloupcem světla z paprsků a uprostřed - v našem srdci - se tyto energie spojují a tryskají všem. To může dělat každý sám, prosvětluje se, dodává tělu více energie.

Nejlepší je, pokud si můžeš, když to půjde, udělat pohodovou atmosféru - pustit oblíbenou klidnou hudbu, kápnout nějaký esenciální olejíček, co máš rád, nebo voňavou tyčinku, zapálit svíčku… atd. To je na Tobě, při čem se cítíš nejlépe. Hlavně by Tě neměl nikdo rušit, půjde-li to. Nic se nestane, ale účinek bude menší nebo léčení bude trvat déle, bude narušovaná pozornost a myšlenky ve střehu. Jestli chceš světlo nebo tmu, to už je opravdu jedno…
Pak by bylo nejlepší ležet se zavřenýma očima, případně sedět (vzpřímeně) - ale ležení je nejlepší, nejlépe se uvolní tělo. Když přitom usneš, vůbec nic se neděje (v tom případě opatrně s tou svíčkou), úplně nejlepší by bylo, pokud můžeš usnout po léčení a nechat Vyšší moc pracovat s Tebou dále, kdy se nebude Tvůj mozek vůbec bránit (a že on se brání rád, takovéto akce jsou mu proti mysli :-) ).
Začínám léčit od kořenové čakry - první - a jdu směrem nahoru, až k sedmé. Nejprve se sama musím naladit na pomocníky - ženský a mužský princip léčivé energie (jin a jang), bytosti z jiných sfér, andělskou říši, mé "Vyšší Já", tedy to, co mě napojuje na "Zdroj" - Boha, Boha samotného, Tvé strážné anděly a i mé, Tvé "Vyšší Já", aby spolupracovali, při léčení samotném pak nebeského lékaře archanděla Rafaela, a co se týče karmických bloků, tak Archanděla Michaela. Tihle všichni na Tebe budou působit. Všichni to dělají rádi! Obecně jim říkám bytosti světla nebo léčivé bytosti. Jakkoli možná bláznivě a nepochopitelně to zní, usměvavě i skepticky, pro Tebe je úplně jedno, co budu dělat já a s kým při tom komunikovat. Pro Tebe je nejdůležitější výsledek a svolení mně jako prostředníkovi k léčení, aby se "něco" mohlo dít.
Co můžeš cítit- tlak v oněch čakrách, možná i vibrace(cukání) u těch, které jsou nejvíce zanešené. Horkost, příval energie. Třeba se i zpotíš. Pod zavřenými víčky (i nevidomí) můžeš jasně vidět zelenou barvu - léčení, nebo fialovou - energie, přeměna. Nebo také nemusíš cítit nic, vše se odvíjí od toho, jak hodně jsi otevřen(a) jasnocítění, vnímání energií tělesně a intuitivně.

A teď to nejdůležitější. Vše ostatní je pomíjivé. I kdybys třeba v tu dobu pracoval někde na stavbě, je to jedno, ale důležité je PŘÁT SI."NYNÍ SI PŘEJI BÝT VYLÉČEN, OČIŠTĚN A HARMONIZOVÁN LÉČIVÝMI ENERGIEMi A DOVOLUJI BYTOSTEM SVĚTLA, ABY SE MNOU PRACOVALI PŘI MÉM LÉČENÍ". Sluší se i poděkovat za léčení, ale to už dělám za klienta já, neboť já je používám ke spolupráci. Pokud toto proneseš, vše ostatní už zvládnou bytosti světla. Pro mě by bylo přínosné, kdybys mi pak napsal své pocity z léčení, ale není to nutné. Zvláště, jestli usneš. Může Tě to hodně unavit, tak už bych si potom nic neplánovala. Ale každý reaguje jinak a je i možné, že naopak budeš tak nabit, že budeš chtít jít okamžitě zaběhnout maratón.
Já budu pracovat s kyvadlem v jiné hladině vědomí, takže patrně potom mi chvilku trvá návrat zpět. Většinou provádíme harmonizaci večer, tak pak spím, alespoň na chvilku, potom Ti ale co nejdříve napíšu výsledky - sumarizaci toho, jak léčení probíhalo. Kdo to šlo samo, kde jsme se zasekli, jak dlouho vše trvalo a tak.
Ještě Ti pošlu pár vět, které když si před samotným léčením přečteš a přijmeš za své, usnadníš bytostem světla práci (a tím i mně) a sobě výsledek. Není to opět podmínkou, ale je to Tvá vědomá spolupráce na tom, že si opravdu přeješ být léčen - že to "myslíš vážně". Samozřejmě stačí Tvůj souhlas.
Když začínám s léčbou a harmonizací, většinou dělám dvě procedury najednou - a to zaprvé harmonizaci čaker a zadruhé odstraňování karmických bloků a spojů, pout z minulosti, kde je to vhodné a již to jen překáží. Zaměřím se zvláště na ty čakry, kde jsme diagnostikovali problémy - tedy s konkrétní prosbou na vyřešení psychických příčin a zároveň fyzických důsledků. Zaměřím se i na vyhnání obsesivních myšlenek, tím, aby se ukázala příčina těchto myšlenek - nebo aby se podvědomě odstranila sama (je-li to ona karma z minulosti, odstraní se - do té míry, do jaké se toho budeš chtít zbavit a jak je to pro Tebe vhodné - ve smyslu "už sis vytrpěl dost, nebo ještě ne" . Pokud dokážeš v této chvíli odpustit druhým a sobě samému, je téměř jisté, že už máš vše za sebou, zpracovanou hrubou karmu. To ostatně uvidíme.
Zeptám se i, kolik bude třeba opakování - celkově na harmonizaci - a na karmu - a po jaké době. Něco bývá hluboko zaneseno a je třeba "drhnout", než se "špína" pustí.
Také chci říci - karma ani harmonizace nejsou navždy - ani po úplném odstranění a pročištění. Karmu totiž tvoříme každou vteřinou - v přítomnosti. Můžeme si tedy své čakry zase zanést svými slovy, činy a myšlenkami. Vzbudíš se tedy čistý (alespoň z části), pak už záleží jen na Tobě, jak dlouho si svou čistotu udržíš… Zažila jsem i případ, kdy človíček bojoval na jedné čakře tak úpěnlivě - a tvořil ihned karmu "špatnou", že čištění by bylo takřka nekonečné. Musela jsem to stopnout, oznámit a nakonec jsme léčení nechali, dotyčný zkrátka nebyl připraven toto odstranit, ačkoli chtěl, podvědomě nechtěl se zbavit svých pout a závislostí. Pokus se tedy při léčení myslet čistě na to, že chceš být léčen, že odpouštíš sobě i druhým, být v klidu a hlavně se nebát, není vůbec čeho. Je to jako takový příjemný relax, očistná meditace, chvilka uvolnění.
Připravila jsem pár větiček, co je nejlepší říkat, dostat si je nějakým způsobem do podvědomí, alespoň jedním přečtením , případně opakovat při nebo před procedurou, myslet na ně. I jednou to stačí (já budu pracovat úplně s jinými větami, tohle je jen pro léčeného…).Harmonizace čaker:
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 1.Čakry. Mám právo mít vše, co chci, abych mohl žít a přežít v tomto nádherném světě. Mám právo na láskyplnou péči, na zdraví, na teplo, na jídlo i oblečení, na bohatství všeho druhu Děkuji za právo mít vše. Děkuji, děkuji, děkuji. (umístění - u kostrče, směřuje dolu, kořenová čakra, barva sytě červená)
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 2. Čakry. Mám právo cítit všechny emoce světa, mám právo na vyjádření čehokoli, co mám na srdci. Mám právo na radost, štěstí, Lásku, mám právo být i vzteklý(a) a zuřivý(a), budou-li takové mé pocity. Mám právo plakat a smát se. Mám právo na city a jejich vyjádření takovou formou, která je mi nejbližší. Děkuji za právo cítit vše. Děkuji, děkuji, děkuji. (umístění - v podbřišku, sexuální čakra, barva oranžová)
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 3. Čakry. Mám právo jednat. Mám právo se projevovat svými skutky. Mám právo na vytvoření takového světa, který mi vyhovuje. Mám právo být svobodný(á) ve všech svých činnostech. Mám právo uchopit svou moc a s ní vládnout svému světu. Děkuji za právo jednat. Děkuji, děkuji, děkuji. (umístění - střed břicha /pupík/, solar plexus, někdy i sluneční čakra, barva žlutá)
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 4. Čakry. Mám právo milovat a být milován(a). Mám právo na bezpodmínečnou Lásku ke všem bytostem a přijímat ji od všech bytostí. Mám právo na milovaného partnera. Jsem milovaným dítětem Vesmíru, které si zaslouží veškeré dobro a Lásku. Děkuji za právo milovat. Děkuji, děkuji, děkuji. (umístění - mezi bradavkami, srdeční čakra, spojuje "přízemní čakry - 1. až 3. s "duchovními" čakrami - 5.-7., centrum Lásky , barvy růžová a zelená)
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 5. Čakry. Mám právo říkat a slyšet pravdu. Mám právo mluvit o čemkoli s kýmkoli. Mám právo se projevit svými slovy a říkat vše, co jde od srdce. Mám právo prosazovat si své názory ve vší lásce k názorům ostatních. Děkuji za právo říkat a slyšet. Děkuji, děkuji, děkuji. (umístění - krk, krční čakra, komunikační, barva světle modrá)
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 6. Čakry. Mám právo vše vidět a cítit. Mám právo pohledět pravdě do očí a podívat sena všechny věci a skutky, jaké skutečně jsou. Mám právo nadhled ve všech aspektech a i na dávno zapomenuté jasnovidectví, které mám odvahu tímto přijmout. Otevírám se intuici. Děkuji za právo vidět. Děkuji, děkuji, děkuji. (umístění - mezi očima u kořene nosu, čakra třetího oka, někdy také čelní, barva indigová - námořnická modř)
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 7. Čakry. Mám právo vědět. Mám právo na veškeré pravdivé informace, které se ke mně dostávají přímo od nejvyššího zdroje. Mám právo na spojení s vesmírem a jeho nekonečnou moudrostí. Mám právo být Bohem, jakým už nyní jsem. Děkuji za právo vědět. Děkuji, děkuji, děkuji. (umístění - vrchol hlavy, směřuje vzhůru, čakra korunní, nejvyšší, je poslední čakrou na hmotné úrovni člověka, spojuje s čakrami vyššími, zvláště osmou, barva fialová).


A teď ještě pár slov k onomu očištění karmických bloků a pout, které odsekávají léčivé bytosti na základě procesu "odpustil jsem a toužím po odpuštění, omlouvám se a přijímám omluvy vaše". Jak už jsem psala, u karmy je nejdůležitější odpouštění sobě a druhým. A neopakování znovu "špatných" činů, slov, myšlenek. Láska karmu rozpouští a proces urychluje. Milovat bezpodmínečně a respektovat svobodu druhých. Kdo to umí, má karmu už tak pročištěnou.
Text se ke mně dostal z jakési meditační techniky (ne doslovný), zdroj nevím, kdyby se v něm někdo poznal, nechť se ozve, upravila jej k použití pro léčení s třetí osobou, jinak karmickou meditaci každý může provozovat každý sám libovolně. Podstoupila jsem toto sama na sobě a musím říci, že hned při prvním čištění mi s prsou spadl jakoby balvan. Bylo to opravdu jako kdyby mi ležela cihla na prsou, a najednou ji někdo odstranil. Fantastický pocit, možná ucítíš něco podobného.
A teď už samotný postup odstraňování karmických pout.
- Klid a mír v hlavě, alespoň se o to pokusit, případě myslet na něco krásného, přírodu např., soustředit se na dech. Harmonicky dýchat, pokud umíš (nádech, zadržet dech, výdech - vše ve stejném intervalu), nebo to jen zkusit párkrát, když si vzpomeneš (takto bychom měli dýchat pořád, celý život). Pokud by Tě to příliš zatěžovalo, nezabývej se tím příliš. Dýchat hlouběji než obvykle
- Možná uvidíš modré světlo u čaker nebo nad hlavou, to je energie archanděla Michaela
- Jelikož neexistuje čas jako takový, ale vše v jednom okamžiku, není těžké to propojit. Karma jsou něco jako dlouhé řetězy, které Tě spojují s dotyčnou akcí - myšlenou, slovem a činem, s osobou, ke které toto bylo vypuštěno, ke zvířeti i k sobě samému. Těch pout může být spousta. Když se pohybujeme na úrovni energií, čakra - tedy jako vzdušný či vodní vír, malé tornádo, je čirá… ale může být zanesena právě špatnou karmou, což je něco jako hustý vyjetý olej z auta nebo z friťáku - a nalitý do onoho víru. Výrazně jej zpomalí. Čakry nás propojují s druhými. Koho miluješ, s tím si spojen(a) čtvrtou čakrou - celým tímto vírem. A my to právě budeme očišťovat… Není to tak, že když se odstraní pouto - tedy onen "olej", že se přetrhne vazba s dotyčným. Ne, jen se pročistí vztah. Je možné, že se některé vztahy zruší - ale jen proto, že už nebudou potřeba. A zruší se "mírovou" formou, s Láskou. Jestliže se znáš třeba s někým, s kým se "jen hádáte", přestanete se hádat - a zmizí důvod buď dále komunikovat, nebo k sobě naopak najdete jinou cestou. Chápeš? Žádné strachy, nemůže se nic stát, co člověk vnímá jako "špatné".
- Velmi pomůžeš situaci, když se vmyslíš do následujícího:

X U první čakry se ukládá energie strachu a hněvu, probouzí se zde kundalini energie (hadí). Větička: Mám odvahu k využití vlastní síly -energie, stát se vládcem svého světa a jsem připraven odstranit všechna pouta z mé kořenové čakry.
X U druhé čakry: Nyní jsem připraven odstranit všechna psychická pouta, odstranit všechny zbytky zneužívání a špatného zacházení s kundalini energií. Jsem připraven svobodně milovat, svobodně si užívat vlastního lidského těla, milující svobodnou osobu se svobodou projevu.

X U třetí čakry: to je místo, kde se ukládají všechny emocionální věci, vzpomínky na ublížení, neuvolněný vztek, zaměřený sám na sebe a vztek zaměřený Tebou na ostatní, emocionální manipulace. Větička: Nyní jsem připraven na odstranění citových pout, nyní jsem opět připraven přijmout vlastní sílu a moc svobodné bytosti, nyní jsem připraven přijmout nezávislost svého energetického těla.
X U čtvrté čakry: Jsem připraven odstranit pouta, která mě svazují s druhými na základě toho, co nebyla skutečná láska. Pouta, která byla založena na strachu a závislostech. Odstraňujeme pouta se všemi, kteří mě citově zranili údajnou láskou. Dovoluji své srdeční čakře, aby se zcela otevřela bezpodmínečné Lásce. Stávám se Láskou. Já jsem Láska!
X U páté čakry: Může se Ti chtít začít kašlat, tak klidně kašli, pomáhá to čištění. Zde se ukládají sliby z minulosti. Větička: Zbavuji se nyní všech svých slibů chudoby, mlčení a energetických pout k těm, ke kterým jsem kdy promluvil. Zbavuji se energií strachu, které jsem kdy vytvořil, když jsem přestal říkat Pravdu, jak úžasná je energie Lásky. Od tohoto momentu budu říkat své pravdy a budu předávat své znalosti všem, kteří to potřebují (ale jen těm, kteří to sami chtějí, neboť nikdy neporuším svobodnou vůli ostatních).
X U šesté čakry: odstranění neblahých zkušeností z minulosti a znovunabytí "vyšších schopností"… Větička: Nyní jsem schopen vidět všechnu svou minulost a podívat se jí do očí beze strachu. Od této chvíle jsem znovu jasnozřivý. Nyní se uvolňuji z pout minulosti, do kterých jsem se nezaviněně díky této schopnosti dostal - uvolňuji se z energií násilné smrti umučením, utopením, upálením. Nyní se otevřelo mé třetí oko a já přijímám znovu svou vrozenou schopnost channelingu, na kterou mám právo.
X U sedmé čakry: znovunapojení na zdroj… Větička: Spojuji se znovu se svým Vyšším Já, které mě nikdy neopustilo. Přijímám své Božské schopnosti, svou moudrost. Ruším nyní veškeré strachy z napojení se na vesmírnou inteligenci a odstraňuji všechna pouta, která mi nedovolují býti Bohem. Nyní jsem Bohem a prostupuje mnou věčné zářivé bílé světlo a čistá Láska.
Nakonec si představ pročištěné víry nad sebou, průzračné - buď bílé, nebo duhové, případně v barvách čaker.. Nech se prostoupit svobodou, čistotou a Láskou. Dýchej a užívej si. A klidně usni. Pokud usneš kdykoli při harmonizaci, vůbec nic se neděje. Stačí jediné přečtení tohoto manuálu a vše už budeš mít uložené v podvědomí. To pak za Tebe bude pracovat i ve spánku.
A to by stačilo. Když pak ještě Michaelovi poděkuješ, bude rád, ale udělám to já vždy i za Tebe.
To je asi tak všechno k těmto dvěma způsobům "energetizace". Vše ostatní se pak už řeší individuálně - některé čakry jsou zanešené víc a potřebují více opakování, aby se odblokovaly, některé stačí jen jednou. Vše vždy záleží na vůli léčeného, jak moc chce kterou čakru otevřít - jak moc si dovolí být šťastný na té úrovni, ke které jaká čakra náleží. Toť asi vše.

Na případné otázky ráda kdykoli odpovím. Budu se těšit a děkuji za přečtení.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama