Harmonizace vztahů

15. října 2012 v 8:30 | Lucka |  Harmonizace


Harmonizace vztahů
Harmonizace vztahů je dost podobná harmonizaci vlastní, ačkoli pro člověka je daleko složitější, neboť mu do práce "mluví" ego. Kdo však jednou dospěje do fáze, že není nic než Já, že všechno a všechno jsou Já - tím, jak jsme propojeni energetickými provazci se vším, co je, a dojde k hlubokému pochopení této pravdy, zjistí, že pročistit vazby s ostatními je stejné, jako očistit sám sebe.

Na Zemi, v duálním světě, kde existujeme jako iluzorně oddělené entity, jednající jen za sebe a bez viditelného propojení s druhými, však snadno podléháme pocitům vztahům Já a Oni - rozdělenosti. Přitom jsme neustále propojeni energickými vlákny - všichni lidé na úrovni vyšších čaker skrze vědomí planety Země, na nižších čakrách vědomě s těmi, se kterými jsme kdy přišli do styku, o kterých jsme četli v novinách, na které myslíme, bavíme se s nimi či dokonce žijeme ve společné domácnosti. Vynechám zde variantu čaker vyšších a budu se věnovat propojenosti skrze nižší čakry, čakry fyzického fungování.

Jak poznáme, s kým a na jaké úrovni jsme propojeni s kým? Jednoduše - podle našich pocitů.
Na nižších čakrách jde o pudové záležitosti - o přežití fyzického těla a ukojení sexuálních potřeb. Vztahy bez Lásky jen pro sex či kvůli majetku se projevují jako vztahy první a druhé čakry. Čím výše postupujeme, tím více se dostáváme do citovějších a duchovnějších sfér. Spojení skrze čtvrtou čakru je spojení Lásky. Lásky partnerské, typická je zamilovanost, kdy jsme schopno odpustit všechno, chceme s druhým být a prostě ho milujeme. Není v tom rozum, ale naopak spontánnost. Mezi rodiči a dětmi jde o Lásku mateřskou, rovněž bezpodmínečnou. Na komunikační páté čakře je vztah založen, pokud se nám jakkoli líbí jeho projev a dobře se nám s ním povídá. Kdykoli na ně koho reagujeme, vytváříme s ním vztah na páté čakře. Šestá čakra už je výrazně duchovní, má však hodně co do intelektu. Vztah žák - učitel - je založen na šesté čakře. Vzájemné vyměňování názorů a zároveň z té duchovní stránky schopnost vzájemné telepatie, čtení myšlenek. Propojení sedmou čakrou je ryze duchovní záležitostí, je to vědomí si
Božství toho druhého a tak ho vidíme a přijímáme - jako dokonalou bytost.

Samozřejmě žádný vztah nebude fungovat jen na jediné čakře, protože to ani není možné. I k nejnižším pudům se vážou nějaké pocity, stejně tak se svým učitelem se nutně spojujeme komunikačně i pocitově. A když někoho vroucně milujeme, můžeme s ním chtít mít i sex. Některá z čaker však může dominovat a tak vztah nasměřovat. V čakerním spojení dvou lidí může být přebytek energie - to znamená, že taková vazba je přehnaná, může tam být nedostatek, v tom případě je málo viditelná a téměř žádná vazba, nebo je harmonická - v tom případě je vazba ideální a neomezující (doplňujjící ano) druhou stranu, nebo disharmonická - kde jsou nějaké bloky, což se projevuje jako nedorozumění či nepoměr - přijímání - vydávání energie právě na té úrovni. Celý Vesmír funguje na rovnováze Jin a jang energií, pokud je rovnováha porušena, systém se stává nefunkčním.
Harmonizace vztahů probíhá obdobně jako harmonizace vlastních čaker. Jen s tím, že člověk ještě více musí pracovat s vlastními upřímnými myšlenkami na pročištění těchto vazeb. Nesmíme zapomenout, že k druhému nejen vysíláme, ale též od něj přijímáme na té či oné úrovni. Tudíž nestačí jen změnit vysílání, ale pochopit i vlastní příjem a vyřešit ho. Pokud se to povede, člověk tímto působením očistí sám sebe i skrze druhého - tím, jak se mu energie bude vracet opět nazpět.

Nejideálnější vtah mezi partnery samozřejmě je na úrovni všech čaker, kdy spolu zvládnou žít na fyzické úrovni, tedy dokáží se jeden o druhého postarat a pomoci mu přežít v džungli světa, dokáží spolu mít sexuální styk, dokáží se milovat bezpodmínečně a hledat na druhém to nejlepší. Zároveň jsou si podobní myšlenkami - a pokud mají rozdílné názory, dokáží je druhému prezentovat a společně je vyřešit za tolerance toho druhého. Budou tolerovat jeho svobodu ve všem, neomezovat ho a zároveň vědět, že se na něj mohou spolehnout. Budou jeden druhého uctívat a přitom se před ním neponižovat. Smysl života vidět jeden v druhém, nikoli však na úkor vlastní svobody. Dokáží najít společnou řeč v čemkoli, porozumět si a jejich životní cíl bude podobný - na základě duchovní cesty, kterou si jeden i druhý chce prožít.
Aby člověk harmonizoval vztah k druhému, stačí mu na to pouhá myšlenka. Myšlenka je základním stavebním kamenem vesmíru a jako taková tvoří vše, co se do našeho světa dostává.
Harmonizaci vztahů můžeme provádět v jakoukoli denní dobu a sami, není k tomu nutný prostředník (jako já, vysílačka :-)). Je to vhodné kdykoli. Co je ovšem nutné, je mít upřímný záměr skutečně vztah pročistit a vyřešit s přáním všeho dobrého té straně, s níž vztah řešíš, protože v opačném případě, by to nebylo v souladu s vaším přáním vztah vyřešit, pouze uspokojit sebe bez ohledu na druhého. Taková myšlenka by se Ti záhy vrátila formou sobeckého chování protějšku, případně z jiného zdroje.
Několik afirmací k pročištění čaker (k pročtení před harmonizací prostředníkem, případně k vlastnímu naladění se na ně a opakování jich při vlastním soustředěném vysílání k druhému). Tyto myšlenky, spolu s dalšími, co vás napadnou - a cítíte je jako potřebné, by se měly stát základními hesly k pročištění jakéhokoli vztahu. A že se stanou, poznáš záhy sám. Při vysílání k sobě a zároveň dotyčné osobě je dobré ji zabalit do zlatého světla. Maximálně tak zvýšíš její vibrace a bude se jí snadno nalazovat na vaše přání harmonického vztahu v alespoň chvilkovém oproštění od vlastní pýchy.

Afirmace a myšlenky:
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 1.Čakry a pročištění vazby na této úrovni s (jméno). Společně snadno sdílíme vše ve fyzickém světě a umíme využívat hmotných zdrojů k praktickému životu. Respektuji právo (jméno) vlastnit cokoli a využívat toto k uspokojování svých potřeb. Vzájemně si pomáháme žít a přežít. Poskytuji (jméno) možnost péče, zdraví, jídla, hojnosti a bohatství všeho druhu. Dovoluji si stejnou hojnost všeho od (jméno) přijímat. Existujeme společně s (jméno) na základní existencionální úrovni snadno a harmonicky. Od této chvíle je naše spojení na úrovni první čakry pročištěno. Děkuji za pročištění vztahu s (jméno) na úrovni první čakry.
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 2. Čakry a pročištění vazby na této úrovni s (jméno). Naše emoce s (jméno) jsou v souladu a vzájemně se harmonicky doplňují. Respektuji (jméno) právo na jeho(její) veškeré pocity. S Láskou si dovoluji ve vztahu s (jméno) prožívat radost, štěstí, Lásku, vztek i zuřivost a totéž respektuji u (jméno). Společně s (jméno) se umíme plakat i smát a činí nám to radost a prohlubuje úctu k druhému. Snadno si s (jméno) vzájemně vyjadřujeme city. Existujeme společně s (jméno) na emocionální úrovni snadno a harmonicky. Od této chvíle je naše spojení na úrovni druhé čakry pročištěno. Děkuji za pročištění vztahu s (jméno) na úrovni druhé čakry.
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 3. Čakry a pročištění vazby na této úrovni s (jméno). Respektuji právo (jméno) jednat a konat a projevovat se ve všech oblastech. Skutky (jméno) přijímám a podporuji rozvoj jeho(jejího) světa takového, jaký si sám(a) přeje. Naše činy ve fyzickém světě se vzájemně harmonicky doplňují a jsou vždy prosvětleny energiemi dobra. Existujeme společně s (jméno) na psychické úrovni snadno a harmonicky. Od této chvíle je naše spojení na úrovni třetí čakry pročištěno. Děkuji za pročištění vztahu s (jméno) na úrovni třetí čakry.
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 4. Čakry a pročištění vazby na této úrovni s (jméno). Náš vztah s (jméno) je založen na vzájemné bezpodmínečné Lásce. Milujeme se s (jméno) s veškerou úctou a tolerancí. Tento vztah s (jméno) kvete štěstím, radostí, odpouštěním a čistými úmysly. Respektuji Lásku i nelásku (jméno), na niž má právo. Miluji (jméno) takového(vou) jaký(á) je. Existujeme společně s (jméno) na milostné úrovni snadno a harmonicky. Od této chvíle je naše spojení na úrovni čtvrté čakry pročištěno. Děkuji za pročištění vztahu s (jméno) na úrovni čtvrté čakry.
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 5. Čakry a pročištění vazby na této úrovni s (jméno). Mám právo říkat a slyšet jen pravdu. S (jméno) komunikujeme snadno a ve vzájemném vyslyšení se. Snadno spolu mluvíme o našich světech a s nadhledem přijímám jeho-její pravdu . Vím, že mne nemůže nikterak ovlivnit, pokud to sám(a) nedopustím. Své názory prosazuji s Láskou k (jméno). Respektuji (jméno) právo mluvit a říkat cokoli. Existujeme společně s (jméno) na komunikační úrovni snadno a harmonicky. Od této chvíle je naše spojení na úrovni páté čakry pročištěno. Děkuji za pročištění vztahu s (jméno) na úrovni páté čakry.
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 6. Čakry a pročištění vazby na této úrovni s (jméno). Mám právo vidět (jméno) takového(vou), jaký(á) skutečně je. Přijímám ho (jí) se všemi jeho vlastnosti, na které má právo. Mám právo na nadhled ve všech aspektech, které do vztahu přináší (jméno). Jsem napojen intuitivně na (jméno) a telepaticky spolu snadno a správně komunikujeme. Respektuji právo (jméno) na vlastní myšlenky a názory. Vzájemně se s (jméno) snadno jeden od druhého učíme. Existujeme společně s (jméno) na duševní úrovni snadno a harmonicky. Od této chvíle je naše spojení na úrovni šesté čakry pročištěno. Děkuji za pročištění vztahu s (jméno) na úrovni šesté čakry.
Prosím o harmonizaci, pročištění a rozvibrování mé 7. Čakry a pročištění vazby na této úrovni s (jméno). Náš vztah se zakládá vždy na pravdě. Mám právo vědět a znát pravou Božskou podstatu (jméno) a uvědomit si ji. Vím, že (jméno) je dokonalá, bezchybná a nevinná bytost, kterou skutečně je - a kterou jsem i já. Náš společný cíl je vždy dosažen skrze vzájemnou toleranci a víru v druhého. Existujeme společně s (jméno) na nejvyšší duchovní úrovni snadno a harmonicky. Od této chvíle je naše spojení na úrovni sedmé čakry pročištěno. Děkuji za pročištění vztahu s (jméno) na úrovni sedmé čakry.

Musím k tomu uvést pár poznámek, aby harmonizační věty byly správně pochopeny. Cílem člověka ve vztahu je považovat druhého za naprosto dokonalého - pak on takový skutečně bude. Bez hledání chyb na něm a kritiky. Tím jen ukazujeme vlastní nevyřešenou zbytečnou sebekritiku a nevidíme dokonalost vlastní. Pokud je zde uvedeno, že máme právo slyšet pravdu, není to tak, že dotyčný přijde domů a musí popsat minutu za minutou to, co dělal, jak to dělal a s kým. Je to právě naopak. Může nám klidně i lhát, ale my máme právo toto rozpoznat a bez jeho kritizování zkusit hledat příčinu jeho lži. Proč má strach nemluvit s námi otevřeně? Jaký jeho blok to způsobil? Co vyzařujeme - a co od nás očekává, když má potřebu lhát? Vyřešíme-li tyto otázky v sobě, druhý to vycítí a lhát přestane, nebude mít důvod. Stejné je to i s právem vidět ho takového, jaký je - při naladění se na jeho skutečnou podstatu. Pokud o někom víme například, že dost pije alkohol, lidská mysl ho automaticky přiřadí do škatulky alkoholika. Ale to není to, co je skutečná pravda. Proto není třeba dotyčného odsuzovat a kritizovat za to, že pije - pak nevidíme pravdu, ale vidíme jen vlastní nevyřešené závislosti, kterých se neumíme zbavit (a nemusí jít zrovna o pití). Pravda je taková, že on je i přes tuto "neřest" (neřest v lidských očích) dokonalý - a je třeba pátrat potom, co za bloky má a proč je pro něj příjemnější uniknout do jiného světa, skrývat se a ovlivňovat svůj mozek alkoholem. Není správné zakrývat oči před jeho problémy, ale ani ho za ně odsuzovat - to je vidění pravdy - vidění naprosté dokonalosti - protože dotyčný ve své dokonalosti alkoholikem není, jen čistou duší, která má zrovna nějaký problém ve fyzickém světě a touží ho vyřešit.
Mimochodem... proč asi se asi neumíme bavit na oslavách bez litrů alkoholu? Se strachem být otevření k druhému, s chutí po skutečné uvolněnosti, na kterou i tak máme právo, po touze komunikovat beze strachu. Raději si těžce zatoxikujeme organismus, než bychom se bavili s plným vědomím, neboť překonání strachů není snadná záležitost...

Karma - alfa a omega vztahů. Spousta našich vztahů s druhými je založena na karmických poutech. Je to zrádné zvláště z toho důvodu, že mnozí z nás si nepamatují své minulé životy (nebo rané dětství) - a tudíž ani vztahy z této doby. Není třeba je ale nutně znát a pamatovat si je proto, abychom je mohli vyřešit. Myšlenka je nečasová, stejně jako nečasové je vše. Vše existuje nyní, v tento okamžik, mozek to pochopit dost dobře nemůže, protože ten vnímá aspekt času jako lineární přímku. Čas jde však překlenout, neboť je prostorový a jednobodový. Všechny své životy žijeme současně. Možná to zní bláznivě, ale ve skutečnosti jsme multidimenzionální bytosti, jejichž podstata je ve všech a všem. Jak už jsem psala o propojenosti všeho se vším, tudíž tyto vazby sahají až do minulosti - a my se po nich můžeme v myšlence pohybovat. Například jsme spojeni s tyranosaurem rexem :-). Je to jako lano - a my se jej kdykoli můžeme chytit a nechat se jím dovést až k dotyčnému prožitku. Cestování v čase by nemuselo být až takové sci-fi, za které je vydáváno. V meditaci je toto běžná praxe. Není však třeba meditovat, kdo nechce, opět stačí myšlenka - a zcela univerzální, na přítomnost odstranit vše z minulosti (a případně i z budoucnosti).

Čištění karmických bloků a pout u vztahů s konkrétními osobami - či jen "nějakými", o nichž tušíme, že by mohly mít co dočinění s naší karmou, je obdobné jako očišťování karmy obecně.
"Odpustil jsem a toužím po odpuštění, omlouvám se a přijímám omluvy vaše". Mějme se vzájemně rádi, nic si nevyčítejme. Jak už jsem psala, u karmy je nejdůležitější odpouštění sobě a druhým. A neopakování znovu "špatných" činů, slov, myšlenek, tedy takových, které nejsou v souladu s tím, co chceme a kým chceme být. Láska karmu rozpouští a proces urychluje. Milovat bezpodmínečně a respektovat svobodu druhých. Kdo to umí, má karmu už tak pročištěnou.
Nejsnazší způsob očištění karmy - vazby k druhému, je technika Hoóponopono, kterou dali světu havajští domorodci - Kahunové. Její princip tkví v tom, že přijímáme stoprocentní zodpovědnost za svůj život - a tím se vylučujeme z roli obětí. Přijímáme vlastní sílu tvoření, neboť si uvědomujeme, že tvoříme vlastí myšlenkou. Dostane-li se k nám něco, co vnímáme jako problém, víme, že je to problém, který jsme si sami stvořili. Na internetu se dá dočíst spousta informací o této technice. Nejdůležitější je ale to, co tkví za ní - skutečně chtít, spojit touhu s patřičnými emocemi a hluboce nazřít tu to pravdu, která se skrývá za písmenky. Chci-li očistit karmu, musím odpustit - tomu, kdo mi údajně měl ublížit, ani si to třeba z minulosti nemusím vybavovat, ze současnosti je to zřejmé. Zároveň musím požádat o odpuštění všechny, komu jsem kdy ublížila - opět to může sahat hluboko do minulých životů a nemusím si to pamatovat, tedy vysílat univerzálně ke všem. Pak případně ke konkrétním lidem, na které si vzpomínám. Za proces pak ze srdce poděkovat a prosvítit ho pocity Lásky, která je jako tečkou - potvrzením toho, že to myslím vážně, upřímně a se skutečnou úctou k druhému. Pak stačí požádat světelné bytosti, anděly... o odstranění karmických pout z jednotlivých čaker k těmto lidem - konkrétním, i těm, na něž si nevzpomínám. Mnohdy dojde k úžasné úlevě, protože z podvědomí se dostanou dávno odložené bloky.

Co se stane pak? Lidé mívají strach, že se s dotyčným rozejdou, že se přeruší svazek, že už je
neuvidí a tak, nebo dokonce že zůstanou osamoceni. Strach není na místě. Opět záleží na tom, co chceme. Při harmonizaci dojde očištění vazby a odstranění potřeby závislosti na energii toho druhého, ať už pozitivní, či negativní. Pokud žiji s člověkem, který mi ubližuje - a vnitřně to potřebuji, budu s ním žít i nadále a "užívat" si tento stav. Pokud ale se chci tohoto stavu zbavit, už mi nic nedává - je možné, že dotyčný zmizí z mého světa. Půjde do jiného vztahu tam, kde jeho energie bude potřebovat zase někdo jiný. Rodiče neztratí své děti, pouze vztah bude harmoničtější - a opět, bez závislosti, tedy potřeby např.maminky rozhodovat za dospělého potomka. Vyjasní se konflikty, protože je uvidíme v novém světle - a nebudou brány jako konflikty, nýbrž jako ukazatele našeho vnitřního světa, který sami potřebujeme vyřešit. Dojde k hlubšímu pochopení světa toho druhého - a tím i k jeho většímu respektu. Budeme se umět rozhodovat sami za sebe a svobodně bez toho, abych se "museli" řídit vůlí druhého člověka. Některé vztahy se "zázračně" napraví a lidé si začnou rozumět. Někde začne proudit daleko více Lásky, dojde k propojení na úrovni více čaker, případně se vzájemné působení upraví do harmonického vztahu, kdy nebude energie jednoho více velet a druhá více poslouchat. Některé vztahy skončí - proto, že už nebudou ani jednomu z partnerů nic dávat - a rozchod bude v dobré bez budoucích komplikací.
Čím více budeme pracovat na pročišťování vazeb dobrými myšlenkami, tím šťastnější bude náš život. Nehledejme na druhém chyby a nenechme se dostat do pasti jeho energií, které vysílají jen z bolesti a vzorců, které sami pochytali v mládí. Všichni jsme dokonalé bytosti schopny Lásky - a až to uvidíme i u druhých, vymizí jakékoli negativní vztahy a budeme si žít (jako) v ráji J.
Kéž je v Tvém životě a srdcích jen Láska, tolerance, radost, pocit bezpečí a úcta.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama